Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Materiały wiążące


Spoiwa budowlane w zależności od odporności na wodę i warunki twardnienia dzielą się na:

powietrzne - wiążą i twardnieją po zarobieniu z wodą na powietrzu, nie są odporne na wodę. Należą do nich wapno lasowane i hydratyzowane oraz glina.
hydrauliczne - wiążą i twardnieją zarówno na powietrzu, jak i pod wodą i są odporne na działanie wody: cement portlandzki, cementy hydrauliczne, gips i wapno hydrauliczne.

Cement

Jest spoiwem hydraulicznym otrzymywanym ze zmielenia klinkieru cementowego z dodatkiem kamienia gipsowego i innych surowców, których wielkości wagowe mogą wynosić od 3 do 55% (żużel, pył krzemionkowy, popiół lotny, wapień).
Podstawowym parametrem cementu jest klasa czyli wytrzymałość znormalizowanej próbki na ściskanie oznaczonej po 28 dniach twardnienia (podawana jest w MPa).
W budownictwie mieszkaniowym wykorzystuje się głównie cementy klasy 32,5 i 52,5, co umożliwia uzyskanie betonów klasy B10 - B25.

Wapno

Jest to spoiwo powietrzne (z wyjątkiem wapna hydraulicznego), którego głównymi składnikami są tlenki (CaO) i wodorotlenki wapnia z niewielkim udziałem tlenku i wodorotlenku magnezu, dwutlenku krzemu, tlenku glinu i tlenku żelaza.
W budownictwie mieszkaniowym wapno najczęściej stanowi dodatek do innych spoiw poprawiający ich własności ciepłochronne, urabialność i wpływając na regulację czasu wiązania.
Wykorzystuje się je jako dodatek poprawiający nakładanie i wyrównywanie zapraw murarskich i tynkarskich.
W zależności od rodzaju surowca, istnieją wapna: CL (wapniowe), DL (dolomitowe), HL (hydrauliczne).Gips

Gips jest spoiwem twardniejącym na skutek uwodnienia proszku gipsowego zmieszanego z wodą. Jest spoiwem szybkotwardniejącym. Odmianą gipsu jest anhydryt.
Na rynku gips dostępny jest głównie w postaci gotowych mieszanek zawierających oprócz spoiwa gipsowego, dodatki opóźniając wiązanie, poprawiające plastyczność czy przyczepność.